-->

مراسم اهدا کاپ های قهرمانی

کسب 8 مقام تیمی در مسابقات دوچرخه سواری لیگ کوهستان ایران توسط تیم های شرکت انرژی موتور در روز یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 مراسم اهدا کاپ های قهرمانی در کمیته ملی المپیک باشگاه انقلاب از طرف فدراسیون دوچرخه سواری برگزار گردید.

نمایندگان شرکت، آقای یاسر رضوانی و خانم ریحانه نوروزی، سرپرستان تیم جاینت و لیو، برای دریافت کاپ های قهرمانی تیم های انرژی موتور در این مراسم حضور به عمل رساندند. لیست کاپ های دریافتی برای لیگ کوهستان بانوان و آقایان در رشته های XC و DH به شرح زیر می باشد:

1- مقام اول تیمی لیگ کوهستان بانوان کراس کانتری بزرگسالان در سال 96

2- مقام اول تیمی لیگ کوهستان بانوان کراس کانتری جوانان در سال 96

3- مقام دوم تیمی لیگ کوهستان بانوان کراس کانتری بزرگسالان در سال 95

4- مقام اول تیمی آقایان دانهیل بزرگسالان تیم جاینت در سال 95

5- مقام اول تیمی آقایان دانهیل بزرگسالان تیم جاینت در سال 96

6- مقام دوم تیمی آقایان دانهیل بزرگسال تیم فاکس هد در سال 96

7- مقام سوم تیمی آقایان کراس کانتری بزرگسالان تیم جاینت در سال 95

8- مقام سوم تیمی آقایان کراس کانتری جوانان تیم جاینت در سال 96 با عرض تبریک فراوان به خانواده بزرگ انرژی موتور برای کسب مقام های برتر تیمی در سال 1395 و 1396 توسط تیم های دوچرخه سواری جاینت، فاکس هد و لیو.. 

Top