لیست عاملیت های فروش شرکت تولیدی و صنعتی انرژی موتور

پست الکترونیک  شماره اقتصادی فاکس تلفن آردس شهر کد عاملیت نام عاملیت ردیف
 -

01113252055

01132340187

بابل – امیر کلا-خ امام – م مهارت-روبروی بانک ملی بابل

11814012

خدا بنده امیری- فرامرز

 -  05432228586 زابل-چهارراه بهداشت-جنب بانک تجارت لوازم راشکی زابل 11814014 راشکی - محمد
 - - 01744221220   017354422247 کلاله – خ فراقی – پلاک863 کلاله 11814015 روحی- شهاب الدین 3
 -  - 07143233751   071432235108 مرودشت-خ 7 تیر- فروشگاه لوازم یدکی مسعود مرودشت 11814017 صالحی –مسعود
 -  - 06112234231  06132219322  اهواز –خ شریعتی-بین مصطفایی و شریف زاده- پ 704 فروشگاه نیرو اهواز 11814018 صانع –علی 5
 - 06113778203  06113785859  اهواز-خ خشایار- نبش ادیبی – پ 211 اهواز 11814028 کلهر- یدا... 6
 -  -  -  07132232194 شیراز- خ تختی-جنب انبار کمالی-شهاب سیکلت شیراز 11841033 مصدقی- کاظم 7
 -  -  04112891270  0412802292 تبریز- چهارراه نادر – اول ک باغ- روبروی کوی شهید باغی – فروشگاه هوندا یدک تبریز 11814039 نیکروز-رحیم 8
01134724083  01134723120  نکا-خ انقلابروبروی کلانتری11-فروشگاه لوازم آقای معصومی نکا 11814034 معصومی- سید آقا 9
 -  - 07112228180  شیراز – خ تختی – روبروی باسکول شهناز یدک – سیکلت امید شیراز 11814040 هاشمی زاده –امید 10
 07118240316 شیراز- بلوار عدالت-روبروی مرکز خرید نگین – فارس یدک سیکلت عدالت شیراز 11814041 هاشمی زاده- رضا 11
 - 05337225917  05157225808   گناباد- فروشگاه برادران جمیلی گناباد 11814076 جمیلی- سید رضا 12
 -  -  07652281584  07652282426 میناب –شیخ آباد- جنب پمپ بنزین – فروشگاه خواجه دادیان میناب 11814093 خواجه دادیان – حسین 13
 - 32842707   041128427 تبریز-چهخارراه نادر 1- ک باغ- پاساژ امیر تبریز 11814137 سید منیر- سید علیرضا 14
 -  07612241096 بندرعباس- خ 17 شهریور شمالی – پ 156 بندرعباس 11814147 شمسی زاده- نوروز 15
 06314420615 آبادان – احمد آباد – خ 3 فرعی – بین 1 و 2 اصلی – پ 184 آبادان 11814158 شبانکاره- صادق 16
 -  01213240212  آمل- بلوار شهید مطهری –فروشگاه رهسپار آمل 11814164 غیاثی زاده-عباس 17
 -  -  07143335728 07143335727  مرو دشت- خ مدرس- بعد از چهارراه گلستان نبش کوچه شهید عسگری – فروشگاه هوندا یدک مرودشت 11814187 عسگری-حسن 18
07813342253   07813340801 لارستان-شهر قدیم خ آیت اله خامنی لارستان 11814196 مروجی-ابوالفضل 19
- - - 06142250573 دزفول- فلکه کویتان- خ کاشانی- نبش رازی دزفول 11814207 میثمی- امیر 20
- - 03914229008 03914221199 رفسنجان- خ مصطفی خمینی- روبروی بانک صادرات رفسنجان 11814254 بهمنیار-مهدی 21
- - - 07152724319 لامرد-خ 22 بهمن – فروشگاه فابریک یدک لامرد 11814260 دهدار-عیسی 22
- - 07324227690 07153224157 استهبان-خ سلمان- جنب مسجد احمدی استهبان 11814262 رستگار پور-حمید 23
- - 04912258770 04142258867 مرند- خ شریعتی-اول کاشانی-پ 38و 40و 42 فروشگاه احمد زاده مرند 11814279 احمدزاده –ابوالفضل 24
07324234085  07324228085  استهبان-خ سلمان- فروشگاه شهر هوندای احسان استهبان  11814291 خوبیار-احسان 25
 - 01526222123   01134662123 گلوگاه- خ 17 شهریور- فروشگاه مجریان گلوگاه 11814339 مجریان 26
 - 06112223125  اهواز – خ شریعتی – بین مصطفاییو شریف زاده- اهواز اهواز 11814449 پور مشیر-حسین 27
 -  - 05432224202  زابل- خ ایت اله طالقانی – طالقانی 19- فروشگاه پارس موتور زابل 11814453 نومسلمان – مهرعلی 28
 -  07142225798 کازرون-چهار راه مخابرات ابتدای خ ابو اسحاق – فروشگاه یدک موتور کازرون 11814519 دولتی-محمد حسن 29
 -  - 08338452610  کرمانشاه – چهارراه سنگر – بطرف کمربندی – جنب پل الهیه فروشگاه بیگلری کرمانشاه 11814555 بیگلری-سلیمان 30
 -  - 07142528855  فارس نور آباد – ممد حسنی – بلوار عزت – جنب بنیاد مسکن نور آباد 11814568 قیصری- علمدار 31
06136212856  خوزستان-شوشتر-خ علامه شیخ –نمایشگاه موتور سیکلت عباسی شوشتر 11814610 عباسی زاده 32
 -  - 05133445986  مشهد- خ 17 شهریور – مقابل 17شهریور -17 جنب بانک ملت مشهد 11851000 احمدیان-میر 33
 -  05152524902 تربت جام-خ کشتار گاه- فروشگاه مهدی عطایی تربت جام 11851004 عطایی – مهدی 34
05138597600  05138541587  مشهد – خ 17 شهریور – بین شهریور 17 و 19 مجتمع مشهد 11851012 جلیلیان- محمد 35