شرایط ضمانت دوچرخه ی جاینت :

لطفا جهت آگاهی یافتن از شرایط ضمانت دوچرخه ی خریداری شده، متن زیر را مطالعه فرمایید :

جاینت تمامی دوچرخه های ساخت خود را تنها برای مالک اول از نظر کیفیت مواد اولیه و فرایند ساخت در موارد و بازه هـای زمانی زیر ضمانت مـی کند:

- 5 سال ضمانت : تمامی تنه ها  “ غیر از مدل های دانهیل ”.  دو شاخه های خشک

- 3 سال ضمانت : تنه های دانهیل

- 1 سال ضمانت : تجهیزات الکترونیکی ، رنگ و برچسب های تنه ، قطعات ساخت جاینت که از ابتدا بر روی دوچرخه نصب شده اند، به غیر از لاستیک و  تیوب .  (سایرقطعات تحت ضمانـت شرکت هـای سازنده ی خود قرار دارند ) .

30 روز تعمیر / تعویض قطعه رایگان : چنانچه  دوچرخه های جاینت در مدت 30 روز پس از خرید دچار مشکل در ساخت، مونتاژ یا قـطعات شوند ، پـس از کارشناسی، به صورت رایگان تعمیر و در صورت نیاز قطعه ی مورد نظر تعویض می گردد.

مونتاژ هنگام خرید : این ضمانت تنها دوچرخه ها و تنه هایی را تحت پوشش قرار می دهد که پس از خرید در یکی از نمایندگی های مجاز جاینت مونتاژ و تنظیم شده باشند.

روند جبران خسارت :  درصورت  وجود مشکل تحت شرایط ضمانت ذکر شده، با ارائه ی کارت گارانتی و فاکتورفروش، پس از بررسی  و تصمیم گـیـری توسط شرکت جاینت ، قطعه ی معیوب با قطعه ای برابر یا برتر از قطعه ی اصلی تعویض خواهد شد. تمامی مسئولیت تصمیم گیری و اجرای این ضمانت بر عهده ی شرکت جاینت تایوان است و شرکت انرژی موتور تنها رابط بین مشتری و جاینت تایوان خواهد بود. پس ازدوره ی 30 روزه هزینه ی نصب قطعات توسـط تعمیرگاه تخصصی جاینت، بر عهده ی مالک می باشد. این ضمانت از روز خرید شروع شده ، تنها قابل استفاده برای مالک اول است و امکان انتقال ندارد.

مواردی که شامل ضمانت نمی باشند :

1. استهلاک قطعات ( لاستیک، تیوب، زنجیر، ترمز، کابل ها، دنده ها، ... ) در صورتی که مشکل در ساخت و مونتاژ اولیه نداشته باشند.

2. استفاده ی دوچرخه در مسیر ها ، مسابقات و شرایط غیر عادی و ... که دوچرخه برای آنها طراحی نشده و مناسب برای آن مدل نباشد.

3. دوچرخه هایی که در تعمیرگاه های غیر از تعمیر گاه های مجاز جاینت  ، تعمیر و یا مونتاژ شده باشند.

4. مشکلات و خرابی قطعات و تنه که ناشی از استفاده ی نا درست و رعایت نکردن نکات درج شده در دفترچه راهنما باشند.

5. خرابی رنگ و برچسب  که دراثر استفاده نادرست ضربه، مسابقات، پرشها و سواری در شرایط مختلف آب و هوایی به وجود آیند.

6. خسارات ناشی از زمین خوردن شدید و تصادفات دوچرخه، تحت پوشش ضمانت جاینت نمی باشند.

7. دوچرخه هایی که هرگونه تغییر (جوشکاری، رنگ و ... ) در قطعاتشان ایجاد گردد.