Scroll to top

نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان کارگر جنوبی، بعد از چهارراه لشگر، نرسیده به میدان قزوین، خیابان نورکامی، پلاک ۲۴، شرکت انرژی موتور   کد پستی: ۱۳۳۳۸۳۴۳۱۱

نشانی فروشگاه مرکزی: تهران، خیابان کارگر جنوبی،بعد از چهارراه لشگر، نرسیده به میدان قزوین، پلاک ۵۴۲، فروشگاه جاینت تهران

تلفکس: ۵۵۴۲۴۱۱۱-۰۲۱ / داخلی فروش: ۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳ / داخلی خدمات پس از فروش: ۱۱۸-۱۵۱-۱۰۴

اینستاگرام: giant_iran@

ساعات کاری دفتر مرکزی: شنبه تا چهارشنبه ۱۷-۸

ساعات کاری فروشگاه: شنبه تا چهارشنبه ۱۸-۹ و پنجشنبه ۱۷-۱۰