Scroll to top

استفاده از ماسک در ورزش و دوچرخه سواری

استفاده از ماسک در ورزش و دوچرخه سواری

آخرین تحقیقات سال ۲۰۲۱ در مورد استفاده از ماسک هنگام ورزش های هوازی و دوچرخه سواری نشان می دهد:
● در افراد سالم، ورزش هوازی با ماسک جراحی یا ماسک تنفسی N95 ایمن و عملی است. اگرچه ممکن است با برخی
از ناراحتی ها همراه باشد، اما ماسک زدن تنها اثرات جزئی بر پارامترهای فیزیولوژیکی در طول ورزش دارد.
● افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریه مانند آسم یا COPD و بیماری های قلبی باید قبل از انجام فعالیت بدنی با ماسک،
ارزیابی دقیق انجام دهند.
● ورزش هوازی سنگین، می تواند توسط ورزشکاران جوان سالم با ماسک جراحی یا ماسک تنفسی N95 با آسودگی خاطر انجام شود. با این وجود، فعالیت بدنی با ماسک با افزایش خفیف اما قابل توجه فشار جزئی دی اکسید کربن (CO2) همراه است که با افزایش سطح تمرین و ماسک تنفسی N95 برجسته تر می شود.
● محققان تفاوت معنی داری بین ماسک و گروه کنترل از نظر متغیرهای فیزیولوژیکی نیافتند. با این حال، در گروه N95 ، میزان دی اکسید کربن و اکسیژن به ترتیب به میزان قابل توجهی بالاتر و پایین بود و محققان اشاره کردند که افزایش فشار جزئی CO2 امکان پذیر است.
● همچنین پوشیدن ماسک جراحی یا N95 با افزایش تلاش عضله تنفسی همراه است اما هیچ تفاوتی در پارامترهای دیگر یافت نشد. همین امر در داوطلبان سالم که ورزش های سنگین انجام می دهند نیز صادق است. با این حال، باید توجه داشت که افراد مبتلا به بیماری ریوی ممکن است تحت تأثیر اثرات پوشش ماسک قرار گیرند. به عنوان مثال، در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) استفاده از ماسک N95 با افزایش ضربان قلب، تعداد تنفس، اشباع اکسیژن و حداقل و حداکثر میزان دی اکسید کربن بازدمی در طول استراحت و ۶ دقیقه تست راه رفتن همراه بود.
● تنفس مجدد هوایی که در داخل ماسک باقی مانده است ممکن است به یک هیپرکاپنیای خفیف منجر شود.
● اسیدوز حاد تنفسی می تواند باعث سردرد، گیجی، اضطراب، کاهش تحمل ورزش شود و در سطوح شدید، کم بینایی، استفراغ، گیجی، بی ثباتی همودینامیکی، خواب آلودگی و بی حالی و افزایش ضربان قلب و فشار خون شود.
● قرار گرفتن متناوب در معرض افزایش CO2 در حین تمرین با استفاده از ماسک تمرینی می تواند به بهبود سازگاری تنفسی کمک کند و میزان خستگی عضلات تنفسی را به مرور کاهش دهد.
● استفاده از ماسک های محافظتی صورت ممکن است از طریق اختلال در فرایند همرفت، تبخیر و تابش، بر مکانیسم های تنفسی و پوستی تنظیم حرارت بدن انسان تاثیر منفی بگذارد.
● به طور کلی تفسیر و تعمیم نتایج باید محتاطانه باشد زیرا افزایش کوچک اما قابل توجه در دی اکسید کربن ممکن است در افراد مبتلا به بیماری انسدادی ریه بسیار بارزتر باشد و افزایش تلاش عضلات تنفسی در افراد مبتلا به بیماری قلبی و کاهش برون ده قلب بسیار مهم است.
مترجم مطلب: سمانه ابراهیمی
گردآورنده: واحد تبلیغات انرژی موتور
منبع:
Epstein D, Korytny A, Isenberg Y, Marcusohn E, Zukermann R, Bishop B, Minha SA, Raz A, Mille
A. Return to training in the COVID‐۱۹ era: The physiological effects of face masks during exercise. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2021 Jan;31(1):70-5.

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.