Scroll to top

فواید دوچرخه سواری بر فیزیولوژی و آناتومی بدن

فواید دوچرخه سواری بر فیزیولوژی و آناتومی بدن

سرشانه و عضلات سینه:
نگه داشتن و کنترل فرمان دوچرخه باعث قوی و ورزیده شدن عضلات سرشانه و سینه می شود.
تمرین قدرتی:
تعویض دنده‌ها میزان تلاش کردن را تغییر می دهد تا شما بتوانید شدت تمرین خود را مدیریت کنید.
قلب و شش ها:
ریه سخت کار می‌کند تا اکسیژن را به بدن برساند و قلب نیز به سرعت آن را به عضلات پمپاژ می کند.
عضلات بازو:
سواری کردن بر روی دوچرخه یا به صورت پیاده راه بردن آن باعث نیرومند شدن و افزایش قدرت قسمت‌های بالا و پایین بازوها می شود.
عضلات شکمی:
حفظ تعادل روی دوچرخه باعث فعال شدن و قوی شدن عضلات کمر و شکم می‌شود.
مفاصل پاها:
دوچرخه، وزن شما را تحمل می‌کند. پس هیچ فشاری به مفاصل لگن، زانو و قوزک پا وارد نمی شود.
عضلات پاها:
پدال زدن باعث نیرومند و متراکم شدن عضلات ران و عضلات دوقلو می شود.

منبع: کتاب ۷ هفته دوچرخه سواری برای تناسب اندام. مترجم مطلب: سمانه ابراهیمی
نویسنده: Chris Sidwells گردآورنده: واحد تبلیغات انرژی موتور

 

Post a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.